Trågsättare

Trågsättare/ Trågdispenser integreras oftast i en komplett lösning med trågförslutare. Därför blir en sådan utrustning utformad efter maskinstorlek och kapacitet och blir då oftast helt kundanpassad.

Kontakta oss för mer utförlig information.