Maskiner för fyllning och

        förslutning av trågförpackningar.

  • Svenska
www.förpackningsmaskin.se

Utrustning av hög kvalitet.

 

Vi på Rotemica har specialiserat oss på maskiner för fyllning och förslutning av
trågförpackningar. Vi är agent för italienska G. Mondini S.p.A  och förser den svenska marknaden med utrusning av högsta kvalitet.

 

Läs mer om våra produkter här

Målsättning: en bra samarbetspartner. 

 

Vår målsättning är att erbjuda små som stora företag en bra samarbetspartner inom
livsmedelsindustrin.

Vi ser till att du får den hjälp du behöver, från projektering till avslutad leverans, vid val av utrustning till installation och service.

Läs mer om förpackningsmaskin och om packmaskiner.